Nuttige info

Wat moet ik doen bij overlijden?

Waarschuw onmiddellijk een arts

De arts stelt het overlijden officieel vast en maakt de benodigde documenten op.

U belt naar uw begrafenisondernemer, Uitvaartzorg De Lelie

U belt naar ons: 03 434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij brengen uw dierbare naar ons rouwcentrum zodat u nadien nog kan komen groeten. Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en verwachtingen en nemen wij alle administatieve en financiële zaken van u over.

Heeft de overledene een uitvaartverzekering?

Leg de documenten van de uitvaartverzekering klaar. Dan neemt de begrafenisondernemer voor u contact op met de desbetreffende uitvaartverzekeraar. Meer informatie over uitvaartverzekeringen?

Die vindt u hier: Uitvaartverzekeringen

Sluit het sterfhuis goed af

Wanneer de overledene alleen woonde en het huis bij overlijden leeg staat, dan sluit men best alle deuren en ramen goed af. Het is aan te raden ook de water- en gasleiding af te sluiten.

Zijn er uitvaartwensen opgemaakt door de overledene?

Ga na of er wensen besproken of genoteerd zijn door de overledene. Dit kan belangrijke informatie omvatten wanneer de begrafenisondernemer de begrafenis komt regelen. Zo bent u zeker van de wens van de overledene. Het kan tevens zijn dat de overledene bij leven een wilbeschikking heeft laten opmaken.

De begrafenisondernemer/gemeentediensten zullen dit controleren bij de aangifte van overlijden.

De bank op de hoogte brengen

De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enz… De bank is dan wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren. Door de blokkering wordt vermeden dat er nog sommen worden afgehaald zonder de toestemming van alle erfgenamen van de overledene.

De tegoeden kunnen gedeblokkeerd worden als de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene. Dat kan via:

– een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor
– of een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris, als een attest van erfopvolging niet volstaat

Op het moment dat de bank de tegoeden vrijgeeft moeten alle erfgenamen in persoon of via volmacht aanwezig zijn. In afwachting van de deblokkering van de tegoeden

Bron uitvaartvlaanderen.be

Wat moet ik doen bij overlijden?

 

Waarschuw onmiddellijk een arts

De arts zal de dood officieel vaststellen en de benodigde documenten opmaken.  Wanneer het overlijden verdacht is, contacteer de politie meteen.

 

Contacteer een begrafenisondernemer

Het is aan te raden een begrafenisondernemer te contacteren, hij zal u bijstaan met al uw vragen. De begrafenisondernemer zal de overledene verzorgen en aankleden in zijn funerarium.  Leg paspoort, rijbewijs, trouwboekje en eventueel kleding klaar voor de bespreking.

 

Heeft de overledene een uitvaartverzekering?

Leg de documenten van de uitvaartverzekering klaar. Dan neemt de begrafenisondernemer voor u contact op met de desbetreffende uitvaartverzekeraar.  Meer informatie over uitvaartverzekeringen?

Die vindt u hier: Uitvaartverzekeringen

 

Sluit het sterfhuis goed af

Wanneer de overledene alleen woonde, en het huis bij overlijden leeg staat, sluit men best alle deuren en ramen goed af. Het is aan te raden ook de water- en gasleiding af te sluiten.

 

Zijn er uitvaartwensen opgemaakt door de overledene?

Ga na of er wensen besproken of genoteerd zijn door de overledene. Dit kan belangrijke informatie omvatten wanneer de begrafenisondernemer de begrafenis komt regelen. Zo bent u zeker van de wens van de overledene. Het kan tevens zijn dat de overledene bij leven een wilbeschikking heeft laten opmaken.

De begrafenisondernemer/gemeentediensten zullen dit controleren bij de aangifte van overlijden.

 

De bank op de hoogte brengen

De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enz… De bank is dan wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren. Door de blokkering wordt vermeden dat er nog sommen worden afgehaald zonder de toestemming van alle erfgenamen van de overledene.

De tegoeden kunnen gedeblokkeerd worden als de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene. Dat kan via:

– een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

– of een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris, als een attest van erfopvolging niet volstaat

Op het moment dat de bank de tegoeden vrijgeeft moeten alle erfgenamen in persoon of via volmacht aanwezig zijn.

In afwachting van de deblokkering van de tegoeden

Bron uitvaartvlaanderen.be

Hebt u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren! Wij helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen

Kunnen we de asurne mee naar huis nemen?

Vanaf 1 juli 2004 kan u de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen.
Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen en adoptieouders van de overledene. 
Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen. 
De afgifte van de as zal door het crematorium gebeuren, enkel in de door haar geleverde ashouders.

Is een crematie goedkoper dan een begrafenis?

Men zou denken dat een crematie goedkoper is dan een traditionele begrafenis. 
Inderdaad: een crematie op zich is niet zo duur. Maar er komt meer bij kijken: de grafkist, de urne, bijzetting of begraving met eventuele concessie, eventueel kleine zerk, de extra uren van het personeel en extra verplaatsingen.

Mogen wij een uitvaartverzorger kiezen die niet in onze gemeente woont?

Ja, er is geen enkele beperking. De familie duidt zelf een uitvaartverzorger aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen vervult.

Moet de overledene onmiddellijk overgebracht worden naar een rouwcentrum?

Neen, de familie maakt zelf de keuze of hij/zij één of meerdere dagen thuis blijft. Bij opbaring van de overledene thuis voor langere tijd moeten er wel specifieke maatregelen getroffen worden.

Mogen we zelf de overledene verzorgen, helpen kisten, de kist in de kerk dragen en in het graf laten?

Hier speelt enkel de soepelheid van de uitvaartverzorger een rol. Als u zo uw verlies beter kan verwerken, dan moet u dat gewoon melden.

Kan de overledene begraven worden in hetzelfde graf van zijn/haar echtgeno(o)t(e)?

Elke gemeente heeft een ander reglement. Zo kan best dat dit in gemeente A niet kan en in gemeente B wel. Meestal moet dit worden voorzien bij die echtgeno(o)t(e) die het eerst overlijdt.

Mag ik rijden met de auto van mijn overleden vader/moeder?

Neen, als de wagen behouden blijft, dan kan u best zo snel mogelijk de verzekeringsagent verwittigen. Deze zal de nummerplaat en verzekering in orde brengen.

Moeten wij een notaris contacteren om het nalatenschap aan te geven?

Neen, dit is niet verplicht. Het is wel aangewezen bij een aangifte met onroerende goederen dit wel te doen, daar eigendomstitels van eigenaar veranderen.

Wanneer wordt onze bankrekening geblokkeerd?

Bij melding van het overlijden worden de bankrekening van de overledene en de gezamelijke rekeningen van de echtgenoten onmiddellijk geblokkeerd. De begrafeniskosten en de kosten van de laatste ziekte kunnen echter altijd betaald worden mits voorlegging van de facturen.

Veelgestelde vragen

 

Kunnen we de asurne mee naar huis nemen?

Vanaf 1 juli 2004 kan u de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen.
Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen en adoptieouders van de overledene. 
Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen. 
De afgifte van de as zal door het crematorium gebeuren, enkel in de door haar geleverde ashouders.

Is een crematie goedkoper dan een begrafenis?

Men zou denken dat een crematie goedkoper is dan een traditionele begrafenis. 
Inderdaad: een crematie op zich is niet zo duur. Maar er komt meer bij kijken: de grafkist, de urne, bijzetting of begraving met eventuele concessie, eventueel kleine zerk, de extra uren van het personeel en extra verplaatsingen.

Mogen wij een uitvaartverzorger kiezen die niet in onze gemeente woont?

Ja, er is geen enkele beperking. 
De familie duidt zelf een uitvaartverzorger aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen kan vervullen.

Moet de overledene onmiddellijk overgebracht worden naar een rouwcentrum?

Neen, de familie maakt zelf de keuze ofhij/zij één of meerdere dagen thuis blijft.

Bij opbaring van de overledene thuis voor langere tijd moeten er wel specifieke maatregelen getroffen worden.

Mogen we zelf de overledene verzorgen, helpen kisten, de kist in de kerk dragen en in het graf laten?

Hier speelt enkel de soepelheid van de uitvaartverzorger een rol. 
Indien u zo uw verlies beter kan verwerken, moet u dat gewoon melden.

Kan de overledene begraven worden in hetzelfde graf van zijn/haar echtgeno(o)t(e)?

Elke gemeente heeft een ander reglement. 
Zo kan best dat in gemeente A dit niet kan en in gemeente B wel.

Meestal moet dit worden voorzien bij die echtgeno(o)t(e) die het eerst overlijdt.

Mag ik rijden met de auto van mijn overleden vader/moeder?

Neen, als de wagen behouden blijft kan u best zo vlug mogelijk de verzekeringsagent verwittigen. Deze zal de nummerplaat en verzekering in orde brengen.

Moeten wij een notaris contacteren om het nalatenschap aan te geven?

Neen, dit is niet verplicht. 
Het is wel aangewezen bij een aangifte met onroerende goederen dit wel te doen, daar eigendomstitels van eigenaar veranderen.

Wanneer wordt onze bankrekening geblokkeerd?

Bij melding van het overlijden worden de bankrekening van de overledene en de gezamelijke rekeningen van de echtgenoten onmiddellijk geblokkeerd. De begrafeniskosten en de kosten van de laatste ziekte kunnen echter altijd betaald worden mits voorlegging van de facturen.